Pamiętamy o pedagogach

W październiku tak, jak co roku pamiętaliśmy o nauczycielach - wychowawcach, którzy pracują nad ukształtowaniem intelektualnym i osobowościowym dzieci. Nasze Stowarzyszenie praktyką lat ubiegłych nagrodziło nagrodami pieniężnymi 3 pedagogów (dwoje ze S.P.8 w Legionowie i jeden nauczyciel ze szkoły w Błędostowie) za szczególne osiągnięcia pedagogiczne i pracę społeczną na rzecz dzieci i młodzieży. Życzymy nagrodzonym jak i innym nauczycielom wytrwałości w pracy pedagogicznej i ciągłego otwierania się na niesienie dobra w pracy nad kształtem młodego pokolenia.