Śpiewnik

Pan blisko jest oczekuj Go.
Pan blisko jest, w Nim serca moc