INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI KOMUNIJNYCH 2023/2024

  1. Dzieci uczestniczą w niedzielnej Mszy świętej o godz. 11.00 (po każdej Mszy świętej otrzymują naklejki, które wklejają do indeksu)

 

  1. W drugą i czwartą niedzielę miesiąca uczestniczą w katechezie o godz. 10.25 w kościele przed Mszą świętą (obecność obowiązkowa)

 

  1. Rodzice mają swoje spotkania formacyjne w pierwsze poniedziałki miesiąca po Mszy świętej wieczornej lub po nabożeństwie (obecność obowiązkowa)

 

  1. W październiku dzieci biorą udział w nabożeństwie różańcowym – poniedziałek, środa, piątek o godz. 16.30 (minimum 4 razy)

 

  1. Zgłoszenia należy dostarczyć do końca września 2023 wraz z potwierdzeniem katechezy z ubiegłego roku (świadectwo szkolne do wglądu)

 

  1. Do końca października należy dostarczyć aktualne świadectwo chrztu – jeśli dziecko nie było ochrzczone w naszej parafii

 

  1. Do końca września proszę dostarczyć zgodę z parafii zamieszkania na przystąpienie dziecka do I Komunii świętej w naszej parafii – jeśli dziecko nie przynależy do naszej parafii