Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Msza święta i procesja

W czwartek 15 czerwca obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Dziękowaliśmy Bogu za dar Eucharystii, prosiliśmy Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla kościoła, naszej ojczyzny, naszych rodzin i naszego narodu. Procesja miała bardzo uroczysty charakter, podkreślony przez obecność różnych obrazów i chorągwi. Monstrancja niesiona przez kapłanów ks. prałata Tomasza, ks. Zdzisława, ks. Arkadiusza oraz ks. Piotra  do czterech ołtarzy była znakiem przejścia naszymi drogami żywego Jezusa. Oto Bóg ukryty w Przenajświętszym Sakramencie opuszcza świątynie, schodzi z ołtarza i idzie pomiędzy ludzi, żeby być blisko ich zwyczajnych, codziennych spraw. Słuchaliśmy Słowa Bożego przy każdym z ołtarzy przygotowanych kolejno przez mieszkańców poszczególnych ulic, przyjmowaliśmy wezwanie do kształtowania naszego życia osobistego, rodzinnego, kulturowego, gospodarczego w duchu sprawiedliwości i miłości, której źródłem jest Jezus Chrystus. Za ubogacenie całej uroczystości, za wszystkie formy zaangażowania tworzące tę wspólnotę modlitwy i inne oznaki naszej wiary z serca dziękujemy. Dziękujemy również straży miejskiej oraz policji za zabezpieczenie trasy procesji.

Zdjęcia z mszy i procesji