Triduum Paschalne. Wielki Piątek.

Photo by Katarzyna P.