Triduum Paschalne. Wielki Czwartek.

Photo by Katarzyna P.