Pierwsza rocznica święceń kapłańskich księdza Piotra