Święto Policji

Od 1995 roku w naszej Ojczyźnie w dniu 24 lipca obchodzimy Święto Policji. W związku z tym świętem w naszej parafii w poniedziałek, 17 lipca, została odprawiona uroczysta Msza święta w intencji przełożonych, wykładowców, słuchaczy i pracowników cywilnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Mszy świętej przewodniczył Ksiądz Prałat Tomasz Chciałowski, proboszcz naszej parafii, a koncelebrował Ksiądz ppłk Marcin Czeropski, proboszcz parafii św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Legionowie. Uroczystość została uświetniona obecnością pocztu sztandarowego Centrum Szkolenia Policji oraz obecnością i słowem skierowanym do wszystkich uczestników Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp. Anny Jędrzejewskiej-Szpak. Pamiętamy w naszych codziennych modlitwach o tych, którzy każdego dnia strzegą naszego bezpieczeństwa i pokoju.