Rycerze Jana Pawła II

Zakon Rycerzy Jana Pawła II

Zostań jednym z nas!

  Inicjatywa powstania Zakonu Rycerzy Jana Pawła II zrodziła się wśród polskich katolików świeckich, jako wotum wdzięczności za dar beatyfikacji Świętego Jana Pawła II. Zakon zrzesza mężczyzn przyjmujących za wzór życie Papieża Polaka.

Podstawową jednostką organizacyjną Zakonu jest parafia, w której bracia koncentrują swe życie religijne i posługę wspólnocie. W parafii tworzą chorągiew. Wyższymi jednostkami organizacyjnymi Zakonu są w Diecezji Komandoria, w kraju Prowincja Krajowa. Na czele Zakonu stoi Generał z Radą Generalną.

Chorągiew może utworzyć co najmniej sześciu braci przy akceptacji proboszcza, który wyznacza jej kapelana. Nową chorągiew powołuje Prowincjał lub Generał, od którego otrzymuje ona sztandar narodowy prezentowany podczas uroczystości i spotkań. Członkowie chorągwi wybierają spośród siebie dowódcę Wielkiego Rycerza, Skarbnika i Sekretarza.

Bratem Rycerzem może zostać mężczyzna-katolik żyjący w łączności ze Stolicą Apostolską, zaproszony przez co najmniej jednego z braci lub duchownego. Są cztery stopnie rycerskie: Wiara, Miłosierdzie, Solidarność, Patriotyzm.

Celem Zakonu jest formacja katolików-mężczyzn świeckich poprzez stawianie sobie za wzór osoby świętego Jana Pawła II, który pokazał jak można łączyć męskość i świętość w dzisiejszym świecie.

            Swoje powołanie rycerze spełniają poprzez:

– dążenie do świętości,

– obronę wartości chrześcijańskich, rodziny, życia od poczęcia do naturalnej śmierci,

– dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości Ojczyzny,

– upowszechnianie nauczania Jana Pawła II,

– upowszechnianie katolickiej duchowości świeckich,

– wzajemną pomoc bratnią i czyny miłosierdzia skierowane ku swoim członkom, rodzinom, wspólnocie parafialnej i diecezjalnej,

– wspieranie ludzi potrzebujących, poprzez modlitwę i pomoc materialną,

– wspieranie duchowieństwa,

– rozwijanie duchowości mężczyzny,

– wspieranie chrześcijan prześladowanych,

– zaangażowanie w dzieło nowej ewangelizacji, czerpiąc przykład z nauczania Jana Pawła II,

– kształtowanie poczucia, że na Rycerzy Jana Pawła II można zawsze liczyć, jako na prawe ramię Kościoła.

W naszej parafii chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II została powołana do życia 17 grudnia 2017 roku.

Obecna struktura zakonu:

Wielki Rycerz – brat Konrad Michalski,

Sekretarz – brat Mariusz Czech,

Skarbnik – brat Sławomir Zaręba,

członkowie bracia: Zdzisław Koryś, Damazy Sobiecki, Hubert Piskorz, Wojciech Wiśniewski, Piotr Jakubik, Tomasz Kwiatkowski.

Nasze comiesięczne spotkania odbywają się w Sali Parafialnej w każdą pierwszą sobotę miesiąca po wieczornej Mszy św. o godz. 18 (w okresie letnim o godz. 19)

Gorąco apelujemy do mężczyzn z naszej Parafii o wnoszenie do naszej wspólnoty chrześcijańskich wartości zawartych w nauczaniu Jana Pawła II i braterskiej posługi bliźnim.

 

KONTAKT:

Tel: 507 826 102

Mail: kon.mich_no@interia.pl