Podsumowanie uczestnictwa dzieci w Drodze Krzyżowej

W czwartek 27 kwietnia odbyło się podsumowanie Drogi Krzyżowej dla dzieci, która odbywała się w Wielki m Poście w piątek o godzinie 16.30.
Każdego piątku, dzieci po nabożeństwie otrzymywały fragmenty obrazków Drogi Krzyżowej, które wklejały na specjalną planszę.
Dzieci za gorliwość modlitwy i systematyczne uczestnictwo w nabożeństwie dziś otrzymały upominki.
Ksiądz proboszcz Tomasz nagrodził również te dzieci, którym zdarzyło się opuścić jedno, czy dwa nabożeństwa i brakowało elementów stacji.
Wszystkim, którzy brali udział w tym szczególnym nabożeństwie wielkopostnym serdecznie dziękuję, tym, którzy co piątek przygotowywali rozważania i prowadzili Drogę Krzyżową i wszystkim, którzy podążali stacjami.
Bóg zapłać!

Obejrzyj galerię zdjęć!