Podsumowanie nabożeństw różańcowych dla dzieci

We wtorek 7 listopada o godzinie 16:30 w kościele odbyło się podsumowanie nabożeństw różańcowych dla dzieci. Przez cały październik prawie 60 osobowa grupa dzieci wraz z rodzicami czy innymi opiekunami uczestniczyła w modlitwie różańcowej. Proboszcz parafii - ks. prał. Tomasz Chciałowski podziękował dzieciom za ich trud, poświęcenie i rozmodlenie podkreślając, że modlitwa ta będzie owocować w ich życiu prosząc jednocześnie, aby dzieci codziennie odmawiały choć dziesiątek różańca, który zajmuje nie dłuższy czas niż 5 min., a może przynieść tyle dobra w ich życiu oraz całej rodziny. Ks. proboszcz podziękował jednocześnie rodzicom i opiekunom dzieci, bo bez ich zaangażowania i poświęcenia pewnie dzieci same nie dotarły by do kościoła. Na koniec dzieci zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami, książką - komiksem o św. Faustynie Kowalskiej oraz grami skierowanymi do najmłodszych.Na koniec dzieci zostały zaproszone na roraty, które rozpoczną się w grudniu i zostało im udzielone Boże błogosławieństwo.