ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ

OBRZĘD ODNOWIENIA PRZYRZECZEŃ LSO

/Drodzy Ministranci i lektorzy

/ Drodzy Członkowie scholii

/Drogie Bialanki,

wobec całej na­szej wspólnoty odnówcie teraz swoją wolę podjęcia i gorliwego wykony­wania służby. Dlatego pytam każdego z was:

Czy chcecie służyć Bogu w kościele, przy ołtarzu, podczas świętych obrzędów?

LSO:

Chcemy.

Celebrans:

Czy wiecie, że służba liturgiczna nakłada na was trudne obowiązki pilności, sumienności i takiego postępowania, by podobać się Panu Jezu­sowi, któremu macie służyć?

LSO:

Wiemy.

Celebrans:

Czy przyrzekacie, że będziecie podejmować wszystkie swoje obo- iązki, by dobrze pełnić świętą służbę?

LSO:

Przyrzekamy.

Celebrans:

Niech Bóg, który rozpoczął w was dobre dzieło, nadal je wspiera prowadzi.