O nas

Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym jest jednym z ruchów, który powstał niemal równolegle z obradami Soboru Watykańskiego II. W Kościele katolickim Odnowa w Duchu Świętym narodziła się w latach 60. dwudziestego stulecia, a do Polski trafiła w roku 1975. Obecnie w naszym kraju jest to jeden z największych ruchów katolickich. Jego członkowie stale nawracają się do Jezusa, otwierając się na Ducha Świętego – Trzecią Osobę Trójcy Świętej, Pana i Ożywiciela, który tchnie życie w Kościół i jest źródłem jego odnowy. Przyjmują dary Ducha Świętego i służą nimi swoim wspólnotom i całemu Kościołowi.

Jeśli pragniesz

– zmiany w swoim życiu

– wsparcia bliźnich

– umocnienia wiary w Boga

…zapraszamy cię na spotkania modlitewne. W każdej chwili można do nas dołączyć.

Spotkania

Spotykamy się we czwartki ok. 18.30, po mszy św. wieczornej, w sali pod kancelarią parafialną.

Staramy się otwierać na działanie Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który dokonuje przemiany w nas i przez nas.

Spotkania pozwalają nam poznawać Słowo Boże, dzielić się świadectwami życia i modlić się wspólnie śpiewem.

Modlimy się także wstawienniczo w intencji najbardziej potrzebujących.

W pierwszy czwartek miesiąca uczestniczymy w adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji powołań.

Opiekun: Ks. Marcin Wojtczak

 

Więcej informacji o ruchu Odnowy w Duchu Świętym: http://odnowa.diecezja.waw.pl/