Czy naprawdę chcesz spotkać Pana Jezusa – czyli rekolekcje adwentowe 2016

Dni od 15 do 17 grudnia 2016 r. były w naszej parafii czasem intensywnego przygotowania na przyjście Pana Jezusa. W tym roku Ksiądz Proboszcz Tomasz Chciałowski zaprosił do prowadzenia rekolekcji adwentowych dobrze znanego nam, do niedawna posługującego w naszej parafii, ks. Piotra Szydłowskiego, obecnie doktoranta w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tematem rozważań były trzy cnoty Boskie (teologalne): wiara, nadzieja i miłość.