INTENCJE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ NA ROK 2021

Styczeń 2021

Intencja ewangelizacyjna: Braterstwo ludzkie
Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami
z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

Intencja parafialna: o Boże błogosławieństwo dla rodzin naszej parafii, a zwłaszcza dla nowo zamieszkałych parafian.

 

Luty 2021

Intencja powszechna: Przemoc w stosunku do kobiet
Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.

Intencja parafialna: o dary Ducha Świętego i dojrzałą wiarę dla młodzieży przygotowującej się w naszej parafii do sakramentu bierzmowania.

 

Marzec 2021

Intencja ewangelizacyjna: Sakrament pojednania
Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

Intencja parafialna: o nawrócenia i duchową przemianę w okresie Wielkiego Postu .

 

Kwiecień 2021

Intencja powszechna: Podstawowe prawa
Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

Intencja parafialna: o jedność parafialnych wspólnot duszpasterskich na modlitwie oraz w wypełnianiu woli Boga.

 

Maj 2021

Intencja ewangelizacyjna: Świat finansów
Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

Intencja parafialna: o rozkochanie się w Bogu dzieci, które w naszej parafii przyjmują pierwszą komunie świętą .

 

Czerwiec 2021

Intencja ewangelizacyjna: Piękno małżeństwa
Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej — aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.

Intencja parafialna: o świętość rodzin, które mieszkają w naszej parafii.

 

Lipiec 2021

Intencja powszechna: Przyjaźń społeczna
Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.

Intencja parafialna: o nowe powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego z naszej parafii.

 

Sierpień 2021

Intencja powszechna: Kościół
Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.

Intencja parafialna: o Boże błogosławieństwo w pracy dla rolników.

 

Wrzesień 2021

Intencja powszechna: Ekologicznie zrównoważony styl życia
Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

Intencja parafialna: o dobre owoce rozpoczynającego się roku szkolnego i katechetycznego.

 

Październik 2021

Intencja ewangelizacyjna: Uczniowie misjonarze
Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

Intencja parafialna: o rozwój wspólnot w naszej parafii.

 

Listopad 2021

Intencja powszechna: Osoby cierpiące na depresję
Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.

Intencja parafialna: o łaskę nieba dla zmarłych z naszej parafii.

 

Grudzień 2021

Intencja ewangelizacyjna: Katecheci
Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego — aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.

Intencja parafialna: o pełne zjednoczenie z Bogiem dla kapłanów.