Działania Parafii po Komunikacie Księdza Biskupa

Pragnąc dostosować się do decyzji Księdza Biskupa:
- w kościele może przebywać maksymalnie 5 osób (nie licząc księży i asysty)
- jeżeli w kościele jest maksymalna liczba osób we Mszy świętej możemy uczestniczyć na dziedzińcu kościelnym zachowując odpowiednie odstępy (są włączone megafony)
- odwołane zostają nabożeństwa Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej
- zachęcamy do prywatnych modlitw w kościele w ciągu dnia - od poniedziałku do soboty od 8.00 przez cały dzień kościół jest otwarty
- adoracja Najświętszego Sakramentu w formie prywatnej od poniedziałku do soboty od 15.00 do 17.00, zaś w niedzielę od 13.30 do 15.00 i od 15.45 do 18.00
- spowiedź święta w dni powszednie przed lub w czasie Mszy świętych, zaś w niedzielę podczas Mszy świętych (z zachowaniem środków ostrożności)
- wizyty kapłanów z sakramentami w domach ludzi umierających prosimy zgłaszać telefonicznie
- kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do środy od 18.30 do 19.00, zaś w sobotę od 9.00 do 10.00.

 

KOMUNIKAT

W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych zasad bezpieczeństwa zarządzam,
co następuje:

1. Wydarzenia o charakterze religijnym podlegają szczególnym ograniczeniom: We Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Zrozumiała jest trudność z jaką spotkają się duszpasterze odpowiedzialni za wypełnienie tych zarządzeń. Zalecam zatem, aby Msze Święte były sprawowane bez udziału wiernych. Wyjątkiem może być uczestnictwo osób zamawiających intencję danej Mszy Świętej (max 5 osób), po wcześniejszej konsultacji z duszpasterzem. Te same normy odnoszą się do Mszy Świętej pogrzebowej, z uwzględnieniem dodatkowej posługi zakładu pogrzebowego. Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, to za zgodą rodziny można rozważyć ograniczenie pogrzebu do stacji przy grobie, a Mszę Świętą w intencji zmarłego odprawić w późniejszym terminie.

2. Ważną sprawą pozostaje sprawowanie sakramentu pokuty i adoracja Najświętszego Sakramentu. Duszpasterze poinformują wiernych o godzinach i zasadach odbywania spowiedzi. Ułatwieniem może być umówienie się drogą telefoniczną lub mailową na spowiedź, by uniknąć nadmiernej liczby osób.

UWAGA: Konfesjonał, używany jak dotychczas, w obecnym stanie epidemii powinien być dezynfekowany po każdym penitencie. Zważywszy na to, że wymóg ten może okazać się zbyt trudny, dlatego zalecane jest korzystanie z miejsc bardziej otwartych (kaplicy, salki, ławek wewnątrz lub na zewnątrz świątyni, itp.), z zachowaniem wszystkich innych zaleceń.

Doceniając wartość modlitwy osobistej, a zwłaszcza adoracyjnej, należy zadbać, by liczba osób w miejscu modlitwy nie przekroczyła 5 osób.

3. Zachęcam kapłanów do wytężonej troski duszpasterskiej powierzonych sobie wiernych. Przypominam, że nie można odwiedzać osób przebywających na kwarantannie domowej.

4. Komunikat dotyczący norm liturgicznych Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego będzie opublikowany w najbliższy piątek.

5. Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych.

6. Dziękuję kapłanom za dotychczasową oddaną posługę duszpasterską, wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Zachęcam do uczestnictwach w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Proszę, by nie ustawać w modlitwach indywidualnych i rodzinnych.

Ogarniam wszystkich modlitwą i błogosławię oraz zawierzam orędownictwu Matki Bożej Zwycięskiej – Patronki Diecezji.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski