Diakonie

 

Jesteśmy wdzięczni Bogu za wszystkie talenty i umiejętności, jakie
w nas złożył i tę wdzięczność chcemy okazać służąc sobie nawzajem
i wszystkim, do których posyła nas Pan, stając się w ten sposób pośrednikami Jego miłości okazywanej przez Niego swoim dzieciom.

 

W naszej grupie funkcjonują następujące diakonie posług:

  • Diakonia rozeznająca – chcemy uczyć się rozeznawać wolę Bożą dla naszej wspólnoty, Słowo, które do nas kieruje Pan na poszczególne spotkania modlitewne, treść  na nasze adoracje, posługi, do których jesteśmy powołani, kierunek formacji.
  • Diakonia muzyczna – granie i śpiewanie na chwałę Pana podczas spotkań modlitewnych, adoracji, wieczorów uwielbienia.
  • Diakonia liturgiczna – oprawa Mszy świętej oraz przygotowanie i prowadzenie adoracji.
  • Diakonia modlitwy osłonowej – podejmowanie modlitwy w ustalonym czasie
    w intencji duchowej osłony dzieł i wydarzeń, w których uczestniczy nasza wspólnota.
  • Diakonia modlitwy wstawienniczej – chcemy się przygotować do podejmowania posługi modlitwy nad konkretną osobą, w której będziemy się wstawiać za nią, czyli powierzać Bogu jej indywidualną sytuację, trudność, chorobę.

 

„ Ja zaś niczym drzewo oliwne w Domu Boga, wydające liczne owoce;

Swoje nadzieje oparłem na miłosierdziu Boga na zawsze i na wieki wieków.”

Ps 52, 10