Adoracja Krzyża i Droga Krzyżowa

10 marca uczestniczyliśmy w kolejnym nabożeństwie Drogi Krzyżowej a po niej w Adoracji Krzyża "Siedem ostatnich słów Jezusa".
Był to błogosławiony czas modlitwy, ciszy, skupienia, kontemplacji męki Jezusa ale także i dziękczynienia Bogu za Jego miłość miłosierną, za Jego łaskawość wobec nas i dobroć niezgłębioną. Przybijając symbolicznie do krzyża karteczki z grzechami, oddawaliśmy siebie samych w ręce Ojca, który nas zna najlepiej i wie, co jest dla nas dobre.
Niech ten czas Wielkiego Postu przyniesie dobre owoce dla nas samych i tych, których spotykamy na swojej drodze życia.

Dziękujemy za wspólną modlitwę.

Galeria zdjęć