53 rocznica święceń kapłańskich księdza Zdzisława i 21 rocznica księdza Arkadiusza