11 lutego – Dzień Chorych w naszej Parafii.

Dnia 11 lutego (poniedziałek) w liturgii Kościoła obchodzimy dzień Matki Bożej z Lourdes, czyli Światowy Dzień Chorych.

Tego dnia w naszej świątyni będą sprawowane dwie specjalne Msze święte o 9.00 i 18.00, podczas których osobom chorym, cierpiącym zostanie udzielony sakrament namaszczenia chorych. Prosimy, aby na taką Mszę świętą zabrać te osoby, które nie mogą z przyczyn zdrowotnych uczestniczyć regularnie w Mszach świętych.

Tego dnia spowiedź dla chorych od 8.30 oraz od 17.30.

Co to jest namaszczenie chorych?
Jest to sakrament, w którym Chrystus umacnia chorego w cierpieniu, a czasem przywraca mu zdrowie. Sakrament ten przyjmujemy w stanie łaski uświęcającej, czyli po spowiedzi lub ważnym rozgrzeszeniu. Sakrament namaszczenia mogą przyjąć nie tylko obłożnie chorzy, ale także te osoby, które mają regularne problemy zdrowotne, zwłaszcza przewlekłe.

Co Pismo św. mówi o sakramencie namaszczenia chorych?
W Liście św. Jakuba czytamy: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”.

Kto jest szafarzem sakramentu namaszczenia chorych?
Szafarzem namaszczenia chorych jest tylko i wyłącznie ważnie wyświęcony kapłan.

W jaki sposób udziela się sakramentu namaszczenia chorych?
Kapłan namaszcza olejem głowę i dłonie chorego, wypowiadając modlitwę.

Komu udziela się sakramentu namaszczenia?
Namaszczenia chorych udziela się następującym osobom:

– zagrożonym poważną chorobą
– zagrożonym śmiercią
– będącym w podeszłym wieku
– oczekującym na poważną operację
– nieprzytomnym, którzy wcześniej prosili o ten sakrament lub by o niego poprosili

Czy sakramentu namaszczenia chorych udziela się zmarłym?
Nie udziela się tego sakramentu zmarłym. Jeżeli jednak istnieje wątpliwość, czy chory zmarł, to udziela się tego sakramentu warunkowo.

Jakie są skutki sakramentu namaszczenia chorych?
Namaszczenie chorych:

– jednoczy chorego z męką Chrystusa
– gładzi grzechy, jeśli chory nie mógł się wyspowiadać
– przynosi ulgę w cierpieniu
– pomnaża łaskę uświęcającą

Ile razy można przyjąć sakrament namaszczenia chorych?
Ten sakrament może być udzielany kilkakrotnie, jeśli chory po przyjęciu tego sakramentu wyzdrowiał i ponownie zachorował albo jeśli jego życiu zagraża niebezpieczeństwo (np. poważna operacja).