Wigilia Zesłania – Czuwanie

Uwielbienie w naszym wieczerniku z Maryją i św. Ritą w jedności i miłości wszystkich wspólnot parafialnych – oto wspaniały dar Ducha Świętego. To On się w nas modlił i przychodził z darem odwagi, radości, miłości, pokoju podczas czuwania w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i modlitwę z mocą. Chwała Ci Panie!

Zdjęcia