Wyjazd do seminarium

Ksiądz Proboszcz Tomasz Chciałowski zaprosił Parafian, aby 10 grudnia wyruszyli do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko - Praskiej, zwiedzili budynek seminarium, poznali codzienne życie kleryków, a następnie obejrzeli sztukę teatralną "Don Camillo" o perypetiach wiejskiego proboszcza i miejscowego burmistrza, którzy w humorystyczny sposób walczyli o przychylność miejscowego ludu. Pozytywnie odpowiedzieliśmy na to zaproszenie. Oto relacja foto z naszej wyprawy: