Wizytacja Kanoniczna. Powitaliśmy Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego