Wizytacja Bp. Jacka Grzybowskiego

W niedzielę 09 czerwca rozpoczęła się wizytacja kanoniczna, która jest co pięć lat w naszej parafii. Ksiądz Bp. przez cały dzień na wszystkich Mszach św. spotykał się i odbierał sprawozdanie poszczególnych grup parafialnych, a jest ich w parafii 18, jak również zachęcał wszystkich, zwłaszcza młodych do twórczego wnikania w świat wiary przez zaangażowanie się w grupy i wspólnoty działające w parafii. Na Mszy św. o godz. 11.00, która jest dedykowana dzieciom, zostały poświęcone i wręczone specjalne świece komunijne i rocznicowe dzieciom, które w tym roku przystępowały do I komunii św. bądź rocznicy. W ten sposób dzieci kończyły swój roczny cykl przygotowania do tych wydarzeń i czas radości z uroczystości.

O godzinie 17.00 w kawiarence nasz gość spotkał się z grupą 22 osób – przedstawicieli poszczególnych wspólnot. W naszym spotkaniu omawiane były bieżące sprawy, działalności grup parafialnych oraz została ukazana przez ks. biskupa istota synodalności kościoła, która podkreśla tak wielką rolę świeckich w kreowaniu tego co dzieje się w kościele, a zwłaszcza kościele parafialnym.

14 czerwca ks. biskup Jacek dokona kontroli kancelarii parafialnej, a zarazem spotka się z osobami niepełnosprawnymi w Warsztacie Terapii Zajęciowej św. Rity, z seniorami w Klubie Seniora AMICUS oraz zobaczy działalność gabinetów rehabilitacji, porad specjalistów czy wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Te i wiele jeszcze innych zadań jest prowadzonych przez Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS.