Wigilia Zesłania Ducha Świętego

27 maja w naszym Parafialnym Wieczerniku odbyło się czuwanie modlitewne przed uroczystością Zesłania Ducha Bożego.
Trafnym podsumowaniem tego czasu mogą być słowa św. Pawła, jakie skierował w swoim liście do Koryntian:
„Bracia:
Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus».
Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.
Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem.”
Niech owoce tego spotkania wzrastają w naszych sercach i dają moc, by wypełniać Bożą wolę każdego dnia.