V Niedziela Zwykła – 09.02.2020r.

  1.  W tym tygodniu dzieci i młodzież rozpoczynają ferie zimowe. W czasie ferii nie będzie katechez i spotkań formacyjnych dla dzieci, młodzieży i rodziców przed przyjęciem poszczególnych sakramentów. Katechezy rozpoczniemy w marcu, po feriach.

  2.  Jeszcze dzisiaj o 16.30 w salce pod zakrystią spotkanie dla osób, które zapisały się na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii w miesiącu wrześniu. Na spotkanie należy przynieść drugą i trzecią ratę odpłatności (to informacja dla tych, którzy wpłat jeszcze nie dokonali). Obecność obowiązkowa. 

  3.  W ferie zimowe będzie działała nasza świetlica socjoterapeutyczna. Zapraszamy dzieci na zajęcia plastyczne, sportowe, integracyjne oraz wyjazdy do kina, parku rozrywki czy na basen. Świetlica będzie czynna od poniedziałku do piątku od 9.00 do 14.00. Zadanie jest dofinansowane przez Gminę Legionowo.

  4.  We wtorek obchodzić będziemy Dzień Chorego w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Zapraszamy osoby chore, starsze, niedołężne na Msze św. o 9.00 i 18.00 w czasie których będzie udzielany sakrament Namaszczenia chorych, który ma spowodować uzdrowienie na duszy i ciele oraz umocnić w mężnym znoszeniu cierpienia i boleści.

  5.  Przypominamy, że kancelaria parafialna jest czynna od poniedziałku do środy w godz. 18.30 - 19.15 i w soboty od 9.00 do 10.00. Spowiedź w dni powszednie 15 minut przed rozpoczęciem Mszy świętej. W niedzielę spowiedź bez zmian, czyli w czasie każdej Mszy św.

  6.   We wtorek w Centrum Pomocy Rodzinie w godz. 17.00 - 19.00 można skorzystać nieodpłatnie z porad prawnika. Również nieodpłatnie mieszkańcy mogą skorzystać z porad psychologa, logopedy, doradcy życia rodzinnego z mediacją oraz z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.  Bliższe informacje na plakacie w gablocie.

  7.  Misjonarze Kombonianie zapraszają młodzież w czasie ferii na niebywałą przygodę - spotkanie z Chrystusem w warsztatach formacyjnych. Zachęcamy - informacje na plakacie w gablocie.