V Niedziela Wielkiego Postu – 29.03.2020r.

 • Msze Święte w dzisiejszą niedzielę i w następną odprawimy o: 30. 9.00, 10.15, 11.00, 12.30, 15.00, 18.00. Będą odprawione dodatkowe dwie Msze święte niedzielne o 10.15 i 15.00. Podczas niedzielnych Mszy świętych będą przed kościołem włączone megafony, aby część osób mogła pozostać na dziedzińcu kościoła i tam uczestniczyć we Mszach świętych.

 • Msze święte w dni powszednie o 17.00 i 18.00.

 • My, Wasi Duszpasterze pragniemy duchowo łączyć się z Wami, zwłaszcza w niedzielę. Dlatego postanowiliśmy transmitować od dzisiaj dwie Msze niedzielne na parafialnym Facebooku:

- 9.00 – Ks. Proboszcz (Msza Swięta śpiewana)
- 15.00 – Ks. Wikariusz (Msza święta cicha)

Link:                https://www.facebook.com/Parafia.Legionowo/

 • W tym tygodniu mieliśmy rozpocząć rekolekcje parafialne, ale będą one przebiegały w sposób wirtualny. Każdego dnia w internecie będzie zamieszczana nauka ks. Piotra Pawlukiewicza, jako ukłon w stronę znanego kaznodziei, którego pożegnaliśmy.

 • W związku z tym w czwartek, piątek sobotę oprócz wystawienia w godz. 15.00 – 17.00 będzie dodatkowe wystawienie Najświętszego Sakramentu od 18.30 do 21.00. Zapraszamy do skorzystania w te dni z sakramentu pokuty w godzinach 16.00 – 17.00 i 18.30 – 21.00. W tych godzinach zawsze będzie dyżurował kapłan w konfesjonale.

 • Dzisiaj prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym kościele od 13.30 do 15.00 i od 15.45 do 17.15.

 • Przypominamy, że obowiązuje dyspensa Księdza Biskupa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej dla osób chorych, starszych, dzieci i młodzieży, osób opiekujących się nimi oraz wszystkich bojących się zarażenia. Osoby korzystające z dyspensy są zobowiązane do uczestnictwa we Mszach Świętych za pomocą mediów.

 • Osoby uczestniczące w Mszach Świętych za pomocą mediów zobowiązane są do uczestnictwa w Niej tak, jak się to robi w kościele, czyli przyjmowanie odpowiednich postaw – klęczącej, stojącej.

 • W przyszłą niedzielę obrzęd błogosławieństwa palm w związku z Niedzielą Palmową. Mimo trudnego czasu zachęcamy do wykonania palm, zwłaszcza z dziećmi.

 • Do odwołania kościół będzie otwarty dla wiernych w dni powszednie od poniedziałku do soboty od 8.00 do 18.30, zaś w niedzielę od 7.00 do 19.00. Zachęcamy do prywatnych, indywidualnych modlitw w ciągu dnia, aby unikać skupisk ludzi.

 • Od poniedziałku do soboty o godz. 15.00 w kościele odmawiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji ustania epidemii.

 • Kancelaria parafialna będzie czynna: od poniedziałku do środy od 18.30 do 19.00 i w soboty od 9.00 do 10.00. W sprawach pilnych (np. namaszczenie chorych w domach) duszpasterze będą do dyspozycji telefonicznej:

- Ks. Proboszcz:  692 480 148
- Ks. Wikariusz:  516 157 796.

 • Fundacja Pasja Życia przyjmuje zgłoszenia na konsultacje on-line lub telefoniczne dla osób w sytuacji kryzysu psychicznego, emocjonalnego lub przeciążenia pracą. Szczególnie kierujemy naszą ofertę do osób starszych, chorych, w czasie kwarantanny, służb medycznych lub innych potrzebujących wsparcia psychologicznego. Kontakt z sekretariatem Pasji Życia: 509 432 492

 • Zgodnie z apelem Episkopatu Polski wzywamy do wspólnej modlitwy różańcowej w intencji naszej Ojczyzny. Niech każdy z nas o godz. 20.30 w swoim domu weźmie do ręki Różaniec i błaga o ochronę naszej Ojczyzny przed epidemią.

 • Apelujemy, aby ograniczyć do minimum spotkania towarzyskie, wyjścia poza dom. Poświęćmy ten czas na modlitwę, zwłaszcza o 20.30.