Uroczystość podsumowania zbiórki żywności

We wtorek 9 stycznia w sali widowiskowej Ratusza o godzinie 16:30 odbyło się podsumowanie XIV Legionowskiej Zbiórki Żywności, które odbyło się 2-3 grudnia 2023 roku. Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy wolontariusze  (a było ich prawie 300), organizacje biorące udział w zbiórce i przedstawiciele sklepów, w których to wydarzenie miało miejsce.

Organizatorem zbiórki było nasze Stowarzyszenie przy nieocenionym zaangażowaniu Urzędu Miasta, a zwłaszcza Wydziału zdrowia publicznego i spraw społecznych. W sumie w ubiegłorocznej zbiórce zostało zebranych ponad 6 ton żywności, to jest o 1000 kg więcej niż w 2022 roku. 

Prezes Legionowskiego Stowarzyszenia AMICUS wyraził wdzięczność Panu Romanowi Smogorzewskiemu za jego wrażliwość na los osób potrzebujących i wręczył podziękowanie na ręce zastępcy prezydenta Pana Piotra Zadrożnego. Również podziękowanie za nieocenioną pracę na rzecz zbiórki otrzymała Pani Anna Bogusiewicz - pracownik Wydziału zdrowia publicznego i spraw społecznych, jak również cały Wydział z naczelnikiem Panią Ewą Sobierajską.

Każda organizacja, sklep i wolontariusz otrzymał indywidualne podziękowanie w formie dyplomu, który był wręczany przez Pana Piotra Zadrożnego – zastępcę prezydenta, Panią Idę Parakiewicz-Czyżmę – sekretarz miasta i Panią Ewę Sobierajską – naczelnik Wydziału zdrowia publicznego i spraw społecznych. 

Na wychodzących z uroczystości pod salą czekał catering z kanapkami, ciastem, kawą i herbatą. Całość uroczystości uświetnił chór z SP 8  w połączeniu ze Scholą Fatima Canta z Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie pod kierunkiem Pani Anity Rodak. Dzieci zostały ciepło przyjęte i nagrodzone oklaskami za przepiękny śpiew kolęd i pastorałek jeszcze raz wprowadzający nas w tajemnicę Bożego Narodzenia.