Uroczyste zakończenie miesiąca Modlitw Różańcowych dla dzieci

Różaniec dla dzieci odprawiany był w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 16:30. W tym roku ze względu na epidemię warunki uczestniczenia był specyficzne, dlatego też z początkowej liczby około sześćdziesięciorga dzieci, w miarę zaostrzania reżimu sanitarnego w późniejszym okresie pozostało nieco ponad trzydzieścioro dzieci.
Każdego dnia różańcowego na koniec modlitwy dzieci brały udział w konkursie poświęconym Janowi Pawłowi II z okazji 100 lecia urodzin. Każda zagadka składała się z dwóch pytań, na które dzieci odpowiadały w formie pisemnej przynosząc kartki z odpowiedziami podczas następnej modlitwy. Każdorazowo losowano odpowiedź jednego uczestnika. Spotkanie kończące miesiąc modlitwy różańcowej odbyło się we wtorek 3 listopada. Wszystkie dzieci biorące udział w modlitwach różańcowych otrzymały nagrody w postaci gier i quizów edukacyjnych. Dzieciom gratulujemy wytrwałości i skupienia podczas modlitw a rodzicom gratulujemy wspaniałego wychowania pociech.

Zdjęcia