Triduum Paschalne. Wielka Sobota.

Photo by Katarzyna P.