Triduum Paschalne

TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK
MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ – GODZ. 18.00
ADORACJA CHRYSTUSA W CIEMNICY – GODZ. 19.30-22.00

WIELKI PIĄTEK
CIEMNA JUTRZNIA – GODZ. 07.30
ADORACJA CHRYSTUSA W CIEMNICY – GODZ. 08.00-17.30
LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ – GODZ. 18.00
ADORACJA CHRYSTUSA W GROBIE – GODZ. 19.30-21.00
DROGA KRZYŻOWA ULICAMI PARAFII – GODZ. 21.00

WIELKA SOBOTA
CIEMNA JUTRZNIA – GODZ. 07.30
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW – GODZ. 08.00-17.00 (STANISŁAWÓW II – GODZ. 10.00)
ADORACJA CHRYSTUSA W GROBIE – GODZ. 08.00-17.30
WIGILIA PASCHALNA – GODZ. 18.00
(przynosimy świece do odnowienia przyrzeczeń paschalnych)
ADORACJA CHRYSTUSA W GROBIE – GODZ. 19.30-22.00