Słowo Księdza Proboszcza Prałata Tomasza Chciałowskiego na rok 2018

Ksiądz Prałat Tomasz Chciałowski

Umiłowani w Chrystusie Panu, Drodzy Bracia i Siostry!

Kończymy rok 2017. Rok obfitujący w szereg wydarzeń duchowych i gospodarczo - społecznych dla naszej wspólnoty parafialnej. W mijającym czasie przeżyliśmy wspólnie 100-tną rocznicę objawień fatimskich, uczestnicząc wcześniej w rekolekcjach. W czasie obchodów w dowód wdzięczności Matce Bożej na naszym placu postawiliśmy figurę Matki Bożej Fatimskiej i trójki dzieci. Obecnie przygotowujemy się do nawiedzenia kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Pani Jasnogórskiej, którą będziemy gościli z 26 na 27 lutego 2018 roku.

 

Jubileuszowy Tort 25-lecia kapłaństwa Księdza Proboszcza

Jubileuszowy Tort 25-lecia kapłaństwa ks. Proboszcza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsza Komunia Święta

Nasza Parafia liczy prawie 5 tys. osób. Według ostatniego liczenia na niedzielną Mszę Św. uczęszcza 2181 osób, a Komunię Św. przyjmuje 872 wiernych. Cieszymy się z każdego ochrzczonego dziecka, z każdej pary, która w naszym kościele zawarła sakrament małżeństwa, z każdego młodzieńca, który przyjął I-szą Komunię Św. i sakrament bierzmowania. Smucimy się z każdej osoby którą odprowadziliśmy na miejsce spoczynku. Chrzest św. przyjęło 119 osób, I-szą Komunię Św. 157 dzieci, sakrament bierzmowania 48 osób, sakrament małżeństwa 49 par. W 2017 roku pochowaliśmy 45 osób, a kapłani do chorych byli wzywani 139 razy.

 

 

Rycerze JP II w naszej Parafii

Cieszymy się, że obok istniejących wspólnot, powstają także nowe, tak jak Zakon Rycerzy św. Jana Pawła II czy Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców "Talent". Budujący jest fakt, że w Parafii działa kawiarenka parafialna angażująca rodziców ministrantów, scholi i bielanek. Szczególne miejsce w życiu Parafii posiadają osoby niepełnosprawne działające w naszym Warsztacie Terapii Zajęciowej św. Rity. Obok modlitwy i grup formacyjnych Parafia przez pielgrzymki krajowe i zagraniczne oraz wyjazdy wakacyjne prowadzi rekolekcje w drodze gdzie wielu ludzi mogło spotkać Chrystusa.

Nasza zbiórka żywności dla potrzebujących

Jesteśmy dumni, że raz wspólnie możemy tak wiele zrobić dla dobra bliźniego i wywołać odrobinę uśmiechu na twarzy ludzi potrzebujących czy małych dzieci. Każdego roku rozdajemy na samo Boże Narodzenie blisko 300 paczek żywnościowych, na początku roku szkolnego 250 dzieci otrzymuje wyprawki szkolne, a w okresie świątecznym prawie 200 dzieci jest obdarowanych przez św. Mikołaja. To nasza wspólna praca, wysiłek, trud. Ale czego się nie robi dla drugiego człowieka.

W minionym roku wiele udało się nam zrobić wspólnymi siłami. Dokończono wystrój prezbiterium, zamontowano figurę św. Józefa wraz z całym kompleksem, figurę Matki Bożej Fatimskiej z trójką dzieci fatimskich, postawiono nowe pawilony do spotkań grup parafialnych z całym systemem multimedialnym i klimatyzowanym. Bezpłatnie oferujemy porady prawnika, psychologa, a nawet logopedy. Wymieniono i poszerzono górny parking, dokończono automatyczne nawodnienie terenu.

 

Nowa figura Matki Bożej Fatimskiej

Schola parafialna

 

Otwarcie nowego skrzydła Warsztatów

Rozbudowaliśmy Warsztat Terapii Zajęciowej św. Rity zwiększając liczbę uczestników - osób niepełnosprawnych do 38. Zatrudnienie w naszym Warsztacie Terapii Zajęciowej znalazło 12 osób. Przy wydajnej, życzliwej i merytorycznej współpracy z miejscowym samorządem, a zwłaszcza z Panem Prezydentem Romanem Smogorzewskim, z naszą Parafianką - Panią Sekretarz Danutą Szczepanik oraz z Panem Starostą Robertem Wróblem powstało wiele inicjatyw gospodarczych i prospołecznych. Dzięki tej współpracy powstała siłownia plenerowa i parking przy ogrodzeniu na ul. Orląt Lwowskich, działa świetlica środowiskowa, a dzieci i młodzież wyjeżdżają na dłuższe i krótsze wycieczki.

Nasze Warsztaty Terapii Zajęciowej w TV


W planach jest również remont ul. Obrońców Lwowa i ul. Długiej od kościoła do ul. Hynka z nowymi miejscami parkingowymi. Jest to rezultat rozmów i zabiegania Parafii, jak również miejscowego radnego Pana Jacka Zawady.

 

Przy wydajnej współpracy Parafii z miejscowym parlamentarzystą Panem Ministrem Mariuszem Błaszczakiem podczas przebudowy drogi krajowej nr 61 (budowa rusza na przełomie marca i kwietnia) wierni z osiedla

Msza Święta w intencji poległych policjantów

Piaski będą mogli bezpiecznie i komfortowo dotrzeć do kościoła przez kładkę na wysokości ul. Długiej, o której zapomniano przy projektowaniu drogi.

Dzięki pomocy Pana Ministra Mariusza Błaszczaka dzieci będą mogły bezpiecznie dojść do szkoły, mieszkańcy będą mogli swobodnie korzystać z połączeń autobusowych, a niepełnosprawni będą mogli bez barier dotrzeć do naszych Warsztatów Terapii Zajęciowej św. Rity.

 

 

Bierzmowani 2017

Kochani!

Razem można tak wiele zrobić dla naszego wspólnego dobra, jakim są mieszkańcy Legionowa, naszego miasta. Dziękuję Panu Bogu za każdego z Was, za moich najbliższych współpracowników duchownych i świeckich, za ludzi dobrej woli, którzy są na każdą moją prośbę.

Dziękuję za Waszą wiarę, ogromną miłość i życzliwość. Dziękuję za Wasze modlitwy i ofiarność. Uwierzcie, że każdy grosz ofiarowany przez Was jest dobrze wykorzystywany. Wiecie doskonale, że życie,

Wizyta Księdza Biskupa oraz władz samorządowych w naszych Warsztatach św. Rity

opłaty za wodę, światło czy gaz nie są tanie.

Dla przykładu ogrzewanie kościoła rocznie to koszt rzędu 31 tys złotych, prąd to 26 tys. złotych, a woda i ścieki to 8 tys. złotych.

Parafia dzisiaj jeszcze ma zaległości wobec wykonawców wykończeń w prezbiterium, które całkowicie zostaną uregulowane w miesiącu lutym.

Inne rachunki są regulowane na bieżąco.

 

Ksiądz Proboszcz Tomasz Chciałowski

 

 Kochani!

Mam nadzieję, że w naszej świątyni w wspólnocie czujecie się dobrze. Cieszę się, że razem co niedzielę na każdej Mszy Świętej wspólnie możemy uczyć się wiary i miłości do Boga i bliźniego. Podziwiam bardzo często Waszą wiarę, Wasze rozmodlenie i Waszą wrażliwość na krzywdę ludzką. Niech Bóg zachowa nasze serca od skamienienia, a Matka Boża Fatimska niech nas prowadzi drogą swojej miłości do świętości.

 

Życzę wszystkim dobrego 2018 roku,

Ksiądz Prałat Tomasz Chciałowski
Proboszcz Parafii
Matki Bożej Fatimskiej
w Legionowie