Schola Fatima Canta. Uroczystość Trzech Króli

W kalendarzu liturgicznym święto to nazywa się uroczystością Objawienia Pańskiego, bowiem według tradycji znacznie starszej niż obchody Bożego Narodzenia, to właśnie 6 stycznia Jezus objawiony został przybyłym ze wschodu trzem mędrcom, nazywanym także trzema królami, a w ich osobach objawiony został całemu światu. Podczas uroczystej Mszy Świętej w naszej parafii o godzi 11.00 , zgodnie z tradycją, przybyli trzej królowie, którzy złożyli swoje dary. Piękne stroje królów i uroczysty śpiew Scholi Fatima Canta nadało tej uroczystości niezwykłą oprawę.