Pomóżmy uchodźcom z Ukrainy!

Miasto Legionowo podjęło działania mające na celu przygotowanie na ewentualne przyjęcie obywateli Ukrainy.
W związku z tym:
Poszukiwani są wolontariusze posługujący się językiem ukraińskim.
Organizowana jest zbiórka wszelkiego rodzaju sprzętu AGD, który mógłby zostać przekazany przybyłym rodzinom (łóżka, meble, lodówki itp.) Urząd zapewnia odbiór i transport ofiarowanego sprzętu.
Tworzona jest baza lokalowa, osób mogących udzielić schronienia obywatelom Ukrainy.
Wszystkie osoby pragnące zaangażować się w tę akcję prosimy o kontakt z Urzędem Miasta Legionowo pod numerami telefonów: 22 766 40 78 (w godz. pracy Ratusza), 518 980 430 (po godzinie 16:00 i w weekendy) lub e-mail: kultura@um.legionowo.pl