PEREGRYNACJA RELIKWII BŁOGOSŁAWIONEJ RODZINY ULMÓW

Z wielką radością i otwartością witamy na naszej ziemi, w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie, relikwie i obraz błogosławionej w dniu 10 września 2023 roku rodziny Ulmów – to jest małżonków Józefa i Wiktorii, oraz ich siedmiorga dzieci: Stasi, Basi, Władzia, Frani, Antosi, Marysi, oraz jednego, nienarodzonego jeszcze dzieciątka.

Wasze piękne rodzinne życie zawsze było w pełni otwarte na Pana Boga i na bliźnich. Jako rodzice daliście życie siedmiorgu dzieciom, a jednocześnie chroniliście życie innych ludzi, narażając się na utratę własnego. Potrafiliście łączyć codzienną pracę z modlitwą.

Koronnym momentem przykładnego życia Waszej rodziny była męczeńska śmierć w czasie II Wojny Światowej, w dniu 24 marca 1944 roku, w wyniku rozstrzelania przez niemieckich żandarmów. Była ona skutkiem heroicznego w tamtym czasie czynu, jakim było udzielenie pod koniec 1942 roku schronienia Żydom.

Chociaż dla Was była to zwykła ludzka postawa, musiała mieć jakieś wyjątkowe podłoże. Wasza rodzina zawsze była miejscem spotkania z Bogiem. Z Pisma Świętego czerpaliście siły do tak wspaniałego życia i męczeńskiej śmierci. Pielęgnowaliście i rozwijaliście dar wiary. Nieodzownym elementem codziennego życia była przy tym wspólna modlitwa rodziców z dziećmi. Przeżywaliście swoje życie na wzór Świętej Rodziny, a Ty, błogosławiony Józefie Ulma, imienniku świętego Józefa, umiałeś, na wzór tego świętego, przekazać swojej rodzinie dar życia na sposób wyjątkowy. Życia, które dziś może wydawać się trudnym i niemożliwym, czyli w pełni oddanym Bogu. Tylko taka postawa może rodzić tak wielką miłość do ludzi i gotowość do poświęceń. To ukazaliście swoim życiem, i za to Wam dziękujemy.