Nasze grupy parafialne

W celu poprawy jakości funkcjonowania i działania poszczególnych grup parafialnych zwłaszcza młodzieżowych parafia zainicjowała większa atrakcyjność poszczególnych wspólnot. Pierwszym z nich jest wsparcie grup w zakresie powiększenia liczebności składu z jednoczesnym uatrakcyjnieniem charyzmatów danych wspólnot. W najbliższym czasie pragniemy większą uwagę skierować na rozwój grup parafialnych takich jak: warsztaty cukierniczo-kulinarne, sportowe, muzyczno-teatralne czy powiększenie grupy charytatywno-wolontariackiej. W tym czasie planujemy remont kawiarenki, zakup niezbędnego sprzętu przy realizacji misji poszczególnych grup. Zadanie jest dofinansowane przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030