LIST MINISTRA OBRONY NARODOWEJ – SZPITAL W LEGIONOWIE