Koła Różańcowe

Wspólnota Kół Żywego Różańca przy Parafii Matki Bożej istnieje od momentu erygowania tejże Parafii. Modlitwa różańcowa w naszej świątyni ma miejsce codziennie przed ostatnią, wieczorną Mszą świętą. Tą modlitwę zawsze prowadzą dwa Koła Różańcowe, które na stałe są zakorzenione w naszej Parafii, a ich obecna liczebność to 40 osób.  Intencja różańcowa każdego miesiąca jest inna, a dotyczy zwłaszcza spraw bieżących związanych z Kościołem powszechnym i lokalnym, a także problemów naszej Ojczyzny czy pokoju na świecie.

Ważnym elementem działań wspólnot Kół Żywego Różańca jest aktywne, a także zupełnie społeczne włączenie się w prace porządkowe na terenie kościelnym. Nie jest to tylko praca fizyczna, ale zawsze ważnym momentem jest integracja osób nade wszystko przez modlitwę, ale także zawsze przez regularne spotkania przy kawie i cieście. Jest okazja do bliższego poznania się osób, które codziennie przez ten sam akt modlitwy różańcowej poświęcają się Sercu Najświętszej Dziewicy.

Począwszy od maja, aż do października Koła Żywego Różańca pomagają Księdzu Proboszczowi przy organizacji procesji fatimskich, które w naszej Parafii odbywają się 13-tego dnia miesiąca. Członkowie wspólnoty oprócz odmawiania poszczególnych modlitw zawsze niosą przyozdobioną figurę Matki Bożej Fatimskiej, a także świąteczny feretron, czy wielki różaniec.

Innym istotnym aspektem funkcjonowania i formacji wspólnoty jest spotkanie z Jezusem Eucharystycznym. Koła Żywego Różańca codziennie, aktywnie uczestniczą w Mszach świętych wieczornych. Chcąc zaś przedłużyć radość z obecności Ciała Jezusa wśród nas prowadzą modlitwy podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwsze czwartki, pierwsze piątki i pierwsze soboty miesiąca. Odmawiany jest wtedy nie tylko różaniec, ale także Litania do Serca Pana Jezusa, Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny czy Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Opiekunem Kół Żywego Różańca w naszej Parafii jest Proboszcz – ks. prał. Tomasz Chciałowski. Przeprowadza on w każdą pierwszą niedzielę miesiąca spotkanie formacyjne oraz katechezę dla wszystkich osób należących do tej wspólnoty. Najważniejszym zadaniem podjętym przez Koła Żywego Różańca w naszej Parafii jest organizacja diecezjalnego spotkania dla wspólnot różańcowych w maju 2019 roku.