Dzień Chorego

11 lutego w dzień objawień Matki Bożej w Lourdes obchodziliśmy w Kościele kolejny Światowy Dzień Chorego. W naszej parafii podczas wszystkich Mszy św. modliliśmy się w intencji chorych, ale i tych, którzy na co dzień opiekują się osobami chorymi.

W sposób szczególny osoby cierpiące, chore były zaproszone na Mszę św. o godz 12.30, podczas której był udzielony sakrament chorych i specjalne błogosławieństwo. Każda osoba chora otrzymała również modlitewnik, w którym zostały zawarte modlitwy do Boga, świętych w umocnieniu wiary i przezwyciężeniu cierpienia cielesnego i duchowego.