DUCHOWA PIELGRZYMKA w naszym kościele [harmonogram]

D U C H O W A     P I E L G R Z Y M K A

rozkład nabożeństw w naszym kościele

każdego dnia różaniec, koronka do Bożego Miłosierdzia,
rozważanie św. Jana Pawła II i Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego

 

05.08.2020  (środa):  16.30 – 18.00

06.08.2020  (czwartek):  19.30 – 22.00

07.08.2020  (piątek):  16.30 – 18.00

08.08.2020  (sobota):  19.30 – 22.00

09.08.2020  (niedziela):  17.00 – 19.00

10.08.2020  (poniedziałek):  16.30 – 18.00

11.08.2020  (wtorek):  16.30 – 18.00

12.08.2020  (środa):  19.30 - 21.00

13.08.2020  (czwartek):  nab. fatimskie 19.00 – 21.00

14.08.2020  (piątek):  16.30 – 18.00

15.08.2020  (sobota):  18.00 – 19.00

Piątek, 7 sierpnia to jednocześnie Pierwszy Piątek Miesiąca.
Kapłani będą służyli w konfesjonałach od 17.30 do 19.30.
Msze Święte o 18.00 i 19.00.