ADORACJA KRZYŻA

W piątek 8 marca odbyła się Adoracja Krzyża
Jak wielka to łaska dana nam przez Boga, że mogliśmy uciec od gwaru świata pod Krzyż Jezusa i tam adorując Go w szczerości serca zostawić swoje grzechy, lęki i zaniedbania, aby Krew Chrystusa je przemieniła w CNOTY - miłość, pokorę, hojność , czystość , umiarkowanie, łagodność, gorliwość. Nabożeństwo poprowadziła wspólnota Odnowy w Duchu Świętym we współpracy z Domowym Kościołem, Rycerzami JP II, Oazą, Przymierzem Miłosierdzia, Liturgiczną Służbą Ołtarza. Wszystkim bardzo dziękujemy za udział we wspólnej modlitwie. Niech rodzi ona dobre owoce w sercach naszych i naszych rodzin.
Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony.