3 listopada 2016 “Mówię o AAC!”

Zobacz fotografie

3 listopada 2016 roku wzięliśmy udział w finale powiatowej akcji "Mówię o AAC", który stanowił jednocześnie zamknięcie V Dni Osób Niepełnosprawnych. Tuż przed południem otwarcia uroczystości dokonał pan Jerzy Jastrzębski wspólnie z panią Moniką Paczkowską. Po kilku słowach powitania mikrofon został przekazany pani Lilianie Sadowskiej. Pani Liliana przybliżyła nam problemy osób niemówiących oraz naświetliła cele akcji "Mówię o AAC! - poszukujemy AAC-wych partnerów". Najważniejszym punktem tej uroczystości był spektakl przygotowany przez niemówiących uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Sztuka pod tytułem "Piękna i bestia" wzbudziła wiele emocji wśród licznie zgromadzonej publiczności. Podczas całej uroczystości czynna była również wystawa "Malowane słowa". Był to zbiór prac przygotowanych podczas mijającego roku w Szkołach, pracowniach i warsztatach plastycznych pod opieką pedagogów, nauczycieli i terapeutów. Pełni wrażeń, wczesnym popołudniem opuściliśmy gościnne mury Ratusza Miejskiego.