28.04.2021. Uroczystość Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

28 kwietnia 2021 roku gościliśmy Jego Ekscelencję księdza Biskupa Romualda Kamińskiego.
Ksiądz biskup przybył, by przewodniczyć uroczystej Mszy Świętej, podczas której dokonano Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mieście Legionowo. We mszy uczestniczyli również:proboszcz Parafii Matki Bożej Fatimskiej ksiądz prałat Tomasz Chciałowski, proboszcz Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP ksiądz major Marcin Czeropski, księża redemptoryści Andrzej i Antoni prowadzący nauki rekolekcyjne na temat Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz wielu innych księży z diecezji Warszawsko-Praskiej.
Podczas uroczystej Mszy Świętej proboszczowie parafii Matki Bożej Fatimskiej oraz św. Józefa Oblubieńca NMP dokonali Aktu Intronizacyjnego Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następnie tego samego Aktu dokonały siostry zakonne posługujące na terenie wymienionych parafii, Prezydent Miasta Legionowo p. Roman Smogorzewski, Wicestarosta Powiatu Legionowskiego p. Konrad Michalski, żołnierze Wojska Polskiego. W następnej kolejności Aktu Intronizacji dokonali przedstawiciele: przedsiębiorców z terenu naszych parafii, służby zdrowia, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, bezdomnych, odrzuconych i wykluczonych ze środowiska, osób walczących z różnorakimi uzależnieniami, pracownicy oświaty placówek mieszczących się na terenie wymienionych parafii, przedstawiciele młodzieży, rodzin, wspólnot parafialnych. Jako ostatni swój Akt Intronizacyjny złożyli przedstawiciele Wspólnot Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów, którzy przez swoją modlitwę i zaangażowanie przyczynili się do tej uroczystości. Dary ołtarza ksiądz Biskup przyjął od przedstawicieli: młodzieży, Wspólnoty Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, Służby Liturgicznej, rodzin, osób niepełnosprawnych. W dalszej części mszy ksiądz biskup poświęcił obrazy, wizerunki Chrystusa Króla, które otrzymali wszyscy przedstawiciele składający Akty Intronizacyjne. Proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej ksiądz prałat Tomasz Chciałowski dziękując księdzu biskupowi za przewodniczenie uroczystej Mszy Świętej, wszystkim kapłanom za uczestnictwo w tej Mszy Świętej, delegacjom dokonującym Aktów Intronizacyjnych i wszystkim biorącym udział we Mszy powiedział "Pamiętajmy o jednym. Uroczystość się kończy ale wszystko się dopiero zaczyna. To od tego momentu dopiero zaczyna się ten nasz Akt Zawierzenia się Panu Jezusowi"
Za dar Intronizacji w parafii Matki Bożej Fatimskiej oraz św. Józefa Oblubieńca NMP podziękowała animatorka Wspólnot Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa pani Bożena Makowska.
My. Parafianie parafii Matki Bożej Fatimskiej oraz parafii św. Józefa Oblubieńca NMP.
Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu składamy hołd i dziękczynienie za Dar Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w parafiach: Matki Bożej Fatimskiej i św. Józefa Oblubieńca NMP w Legionowie.
Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie Romualdzie, w imieniu wszystkich parafian i Wspólnot dziękujemy za przewodniczenie Eucharystii, za Twoje słowo skierowane do nas i pasterskie Błogosławieństwo. Bóg zapłać!
Dziękujemy Czcigodnym Księżom Proboszczom: księdzu prałatowi Tomaszowi Chciałowskiemu i księdzu majorowi Marcinowi Czeropskiemu oraz wszystkim duszpasterzom naszych parafii za opiekę duchową nad Wspólnotami, za zaufanie i wszelką pomoc w przygotowaniu dzisiejszej uroczystości. Niech Matka Boża Fatimska i Święty Józef umacniają księży w posłudze kapłańskiej dla dobra naszych parafii.
Drodzy Ojcowie Redemptoryści: Ojcze Andrzeju i Ojcze Antoni dziękujemy za przygotowanie i przeprowadzenie rekolekcji intronizacyjnych, za posługę słowa i wszelką pomoc. Niech Pan Bóg obdarza Was obfitością łask w szerzeniu Królestwa Bożego w duszach ludzkich.
Dziękujemy wszystkim Kapłanom i Opiekunom Wspólnot, którzy są dzisiaj z nami, a także Siostrom Zakonnym posługującym w naszej parafii. Niech Pan Bóg obdarza Was światłem Ducha Świętego w Waszym powołaniu i posłudze.
Dziękujemy Delegatom - przedstawicielom grup społecznych i zawodowych, którzy w Akcie Intronizacji NSPJ wyznali publicznie wiarę i dali świadectwo chrześcijańskiego życia.
Dziękujemy animatorkom Wspólnot: animatorce regionalnej Bogusławie Kraszewskiej, animatorce diecezjalnej Urszuli Kukwie oraz Mariannie Falak z Pomiechowa za współpracę w dziele intronizacji i pomoc w przygotowaniu do dzisiejszej uroczystości. Króluj nam Chryste!
Wspólnotom z metropolii warszawskiej, wszystkim przybyłym gościom i wiernym z parafii z Legionowa dziękujemy za obecność i wspólną modlitwę.
Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia dzisiejszej uroczystości: Pani Organistce, liturgicznej służbie ołtarza ….. panu kościelnemu…. i wszystkim którzy modlitwą i ofiarą wspierają Dzieło Intronizacji.
Niech Najświętsze Serce Jezusa darzy mieszkańców Legionowa i okolic Bożą miłością, radością i pokojem.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Galeria zdjęć