Szkaplerz i obietnice Matki Bożej

Szkaplerz w znaczeniu religijnym oznacza strój, który jest znakiem zewnętrznym przynależności do bractwa, związanego z jakimś konkretnym zakonem. Znak przynależności do Maryi.
Od siedmiu wieków szkaplerz Dziewicy Maryi z Góry Karmel jest znakiem zaaprobowanym przez Kościół i przyjętym przez zakon karmelitański jako zewnętrzny wyraz miłości do Maryi, dziecięcego zaufania Jej oraz zaangażowania się w naśladowanie życia Matki Pana.Przyjęcia do Szkaplerza dokonuje się tylko jeden raz. Gdy zniszczy się sukienny Szkaplerz albo zgubi się medalik, nabywa się nowy i nakłada się prywatnie. Nie jest wymagane poświecenie nowego szkaplerza. Gdyby jednak tego pragnął zainteresowany, może to uczynić każdy kapłan lub diakon.
Osoby noszące Szkaplerz powinny:
Naśladować cnoty Matki Najświętszej i szerzyć Jej cześć.
Dniem i nocą nosić na sobie Szkaplerz
Odmawiać codziennie modlitwę naznaczoną w dniu przyjęcia do Szkaplerza.
Czynić dobrze bliźnim.
Przynajmniej raz w miesiącu, jeżeli pozwolą na to warunki, oraz w święta Matki Bożej przystępować do spowiedzi i Komunii świętej.
Nawiedzać często kościół i przynajmniej przez kilka minut modlić się do Matki Bożej.
Od czasu do czasu z miłości do Matki Bożej wyrzec się czegoś dozwolonego.

Matka Najświętsza w swoich objawieniach złożyła obietnicę, że wszyscy, którzy będą nosić szkaplerz, unikną kary potępienia. Wielką miłością nabożeństwo szkaplerzne obdarzał św. Jan Paweł II, który znak opieki Matki Bożej przyjął w młodości w Wadowicach.
16 lipca, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, czyli Matki Bożej Szkaplerznej, wielu wiernych przyjmuje szkaplerz karmelitański. Również i w naszej parafii, podczas Mszy św. o godz. 19.00, odbył się obrzęd poświęcenia i założenia szkaplerza na 12 osób, które wyraziły pragnienie jego noszenia.