1 Komunia Święta oraz Rocznica 1 Komunii Świętej 2022 rok

Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej - 28 maja 2022 roku (sobota)
Uroczystości rocznicowe Pierwszej Komunii Świętej - 21 maja 2022 roku (sobota)
Godziny podamy w terminie późniejszym z chwilą dostarczenie kart zgłoszeniowych. Karty prosimy dostarczyć do końca miesiąca września 2021.