27 maja 2021. 25 Rocznica Święceń Kapłańskich księdza Arkadiusza Grzeszczyka SAC